logo-re

Ofertă financiară

eREGISTRATURA - Aplicația inteligentă care gestionează fluxul de intrare-operare/rezolvare-ieșire pentru documentele instituției publice, prin cele 21 de registre componente (prevăzute de lege) și prin interconectare cu alte aplicații

Descriere: Aplicația pentru Registratura electronică conține, integrează și gestionează registrele de evidență prevăzute în diversele acte normative privind activitatea administrației publice locale; aplicația se integrează cu registrele conținute în aplicația e-MOL; respectă întocmai conținutul, forma și termenele pentru registrele prevăzute în legislația specifică și pe care le conține.

Principalele funcționalități:
a. Matrice de drepturi pentru utilizatori;
b. Număr nelimitat de utilizatori;
c. 21 de registre electronice (din care 10 sunt parte a eMOL);
d. Automatizarea fluxurilor de lucru în conformitate cu acțiunile utilizatorilor;
e. Generarea registrelor în format pdf sau xls direct de către utilizatori;
f. Managementul înregistrărilor, inclusiv editor de text pentru editarea răspunsurilor din aplicație;
g. Urmărirea circuitului unui document înregistrat;

Registrele conținute:
1. Registrul general de intrare-ieșire
2. Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
3. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
4. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

5. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive
6. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
7. Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
8. Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive
9. Registrul pentru evidența ședințelor autorității deliberative
10. Registrul pentru evidența proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative
11. Registrul pentru evidența comunicării actelor autorităților publice locale
12. Registrul pentru evidența publicării declarațiilor de căsătorie
13. Registrul de intrare-ieșire pentru activitatea de stare civilă
14. Registrul pentru evidența obligațiilor financiare rezultate din acorduri de cooperare/ înfrățire/ aderare
15. Registrul pentru evidența sesizărilor/ cererilor pentru deschiderea procedurii succesorale
16. Registrul pentru evidența certificatelor de urbanism
17. Registrul pentru evidența autorizațiilor de construire/ desființare
18. Registrul pentru evidența atestatelor de producător
19. Registrul pentru evidența carnetelor de comercializare
20. Registrul pentru evidența mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării
21. Registrul pentru evidența contractelor de arendare

Comune
Orașe
Municipii


Numărul de locuitori ai
comunei/ Pachet aplicație
0-1.500 1.501-3.000 3.001-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 20.001-50.000
eREGISTRATURA 240 lei/ lună 250 lei/lună 270 lei/ lună 300 lei/ lună 340 lei/ lună 390 lei/ lună

ALTE FACILITĂȚI EXTRAORDINARE

1. Oricare pachet alegeți, un consultant-clienți vă va ajuta în prima lună de utilizare;
2. Cu numai 100 de lei/lună, puteți beneficia de serviciile unui consultant-dedicat, care vă va ajuta pe toată durata contractului;
3. Alegeți oricare Pachet eMOL + eREGISTRATURA și aveți o reducere de 70 de lei/ lună!
4. Pentru plata unică a pachetului ales, aveți 2 luni gratuit! (abonamentul lunar se va înmulți cu doar 10 luni, nu cu 12 luni).Numărul de locuitori ai
orașului/ Pachet aplicație
0-3.000 3.001-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 20.001-50.000
eREGISTRATURA 350 lei/ lună 410 lei/lună 480 lei/ lună 560 lei/ lună 650 lei/ lună

ALTE FACILITĂȚI EXTRAORDINARE

1. Oricare pachet alegeți, un consultant-clienți vă va ajuta în prima lună de utilizare;
2. Cu numai 100 de lei/lună, puteți beneficia de serviciile unui consultant-dedicat, care vă va ajuta pe toată durata contractului;
3. Alegeți oricare Pachet eMOL + eREGISTRATURA și aveți o reducere de 120 de lei/ lună!
4. Pentru plata unică a pachetului ales, aveți 2 luni gratuit! (abonamentul lunar se va înmulți cu doar 10 luni, nu cu 12 luni).


Numărul de locuitori ai
municipiului/ Pachet aplicație
0-20.000 20.001-50.000 50.001-100.000 100.001-200.000 200.001-400.000 peste 400.000
eREGISTRATURA 600 lei/ lună 690 lei/lună 790 lei/ lună 900 lei/ lună 1.020 lei/ lună 1.150 lei/ lună

ALTE FACILITĂȚI EXTRAORDINARE

1. Oricare pachet alegeți, un consultant-clienți vă va ajuta în prima lună de utilizare;
2. Cu numai 100 de lei/lună, puteți beneficia de serviciile unui consultant-dedicat, care vă va ajuta pe toată durata contractului;
3. Alegeți oricare Pachet eMOL + eREGISTRATURA și aveți o reducere de 170 de lei/ lună!
4. Pentru plata unică a pachetului ales, aveți 2 luni gratuit! (abonamentul lunar se va înmulți cu doar 10 luni, nu cu 12 luni).

Important:
1. La tarifele prezentate se aplică cota de TVA (19%), conform legislației în vigoare;
2. În temeiul art. 7, litera c), din Legea 98/2016 actualizată 2022, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct, pe baza unei singure oferte, bunuri și servicii, dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică decât 140.000 lei;
3. Licențele se încadrează la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, pentru care nu există interdicția de a încheia angajamente legale conform Ordonanței de urgență nr. 90/2023; totodată, este important de reținut că acest contract nu intră sub incidența niciuneia dintre limitările prevăzute la art. I. din ordonanță.

OFERTĂ PENTRU IMPLEMENTAREA, OPERAREA ȘI MENTENANȚA APLICAȚIEI

eREGISTRATURĂ

 

 

DE CE APLICAȚIA eREGISTRATURĂ?

Registratura este un domeniu complex, de-a lungul timpului foarte multe aplicații încercând să digitalizeze această activitate.

Au luat astfel naștere mai multe proceduri de lucru care s-au îndepărtat ușor-ușor de forma reală a Registrului General de Intrare-Ieșire. În limbajul curent au apărut noțiuni de genul „Document de intrare” sau „Document de ieșire”. Chiar acești utilizatori ai platformelor de pe piață se întreabă: „Dar un referat de aprobare, unde-l încadrez? La intrare, sau la ieșire?”

Ne-am propus din start să avem o abordare corectă, complexă, care să rezolve cu adevărat circuitul documentelor în instituția publică.

Primul pas pe care l-am făcut a fost să identificăm câte registre sunt cerute de legislația în vigoare, și ce alte activități curente pot avea registre de gestiune. Astfel, am eliminat complet noțiunea „clonare registru” care nu face decât să complice viața utilizatorilor, fără să corespundă nevoilor reale ale acestora și cu o formă complet diferită de cea din legislația specifică.

Am elaborat o aplicație în strânsă legătură cu eMOL (o parte din registrele din Anexa nr. 1 a Codului administrativ fiind dezvoltate, automatizat, la etichetele cerute de lege).

Aplicația noastră va avea în faza finală aproximativ 40 de registre. În prima fază sunt disponibile următoarele registre:

 1. Registrul general de intrare-ieșire
 2. Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public
 3. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
 4. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
 5. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive
 6. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
 7. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative, precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
 8. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ
 9. Registrul pentru evidența ședințelor autorității deliberative
 10. Registrul pentru evidența proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative
 11. Registrul pentru evidența comunicării actelor autorităților publice locale
 12. Registrul pentru evidența publicării declarațiilor de căsătorie
 13. Registrul de intrare-ieșire pentru activitatea de stare civilă
 14. Registrul pentru evidența obligațiilor financiare rezultate din acorduri de cooperare/ înfrățire/ aderare
 15. Registrul pentru evidența sesizărilor/ cererilor pentru deschiderea procedurii succesorale
 16. Registrul pentru evidența certificatelor de urbanism
 17. Registrul pentru evidența autorizațiilor de construire/ desființare
 18. Registrul pentru evidența atestatelor de producător
 19. Registrul pentru evidența carnetelor de comercializare
 20. Registrul pentru evidența mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării
 21. Registrul pentru evidența contractelor de arendare

Aplicația vă oferă legături directe cu Monitorul Oficial Local, vă permite gestionarea documentelor prin gestionarea stării documentelor și vă oferă editor de text pentru a putea lucra direct în aplicație..

 

DE CE APLICAȚIA eREGISTRATURĂ DE LA BIG MEDIA? PENTRU CĂ:

a.       este singura aplicație care a dezvoltat registrele conform cerințelor legale;

b.       este un excelent instrument de lucru pentru circuitul documentelor la nivelul instituției (NU AVEM LIMITĂ PENTRU UTILIZATORI);

c.       are interfață grafică prietenoasă, intuitivă și foarte ușor de utilizat, compatibilizată cu mobilul și tableta, permite căutarea avansată, arată stadiul și starea documentelor aflate pe circuit în orice moment;

d.       stocarea documentelor se face în mediu dedicat și securizat;

e.       termenul de implementare este de doar câteva zile;

f.     beneficiați de un consultant dedicat, gata să vă îndrume pentru o experiență completă în utilizarea tuturor facilităților oferite de aplicație.

 

CÂT COSTĂ APLICAȚIA eREGISATRATURĂ?

Comune cu număr de locuitori între:

0 și 1.500
1.501 și 3.000
3.001 și 5.000
5.001 și 10.000
10.001 și 20.000
20.001 și 50.000
240 lei/ lună
250 lei/ lună
270 lei/ lună
300 lei/ lună
340 lei/ lună
390 lei/ lună

Orașe cu număr de locuitori între:

0 și 3.000
3.001 și 5.000
5.001 și 10.000
10.001 și 20.000
20.001 și 50.000
350 lei/ lună
410 lei/ lună
480 lei/ lună
560 lei/ lună
650 lei/ lună

Municipii cu număr de locuitori între:

0 și 20.000
20.001 și 50.000
50.001 și 100.000
100.001 și 200.000
200.001 și 400.000
peste 400.000
600 lei/ lună
690 lei/ lună
790 lei/ lună
900 lei/ lună
1.020 lei/ lună
1.150 lei/ lună

a.       Costuri de implementare – ZERO

b.       Costuri de instruire pentru utilizare: ZERO (instruirea se va face în municipiul reședință de județ, gratuit)

c.       Costuri de mentenanță – se plătesc lunar, în sistem de abonament: