Ofertă financiară

OFERTĂ PENTRU IMPLEMENTAREA, OPERAREA ȘI MENTENANȚA APLICAȚIEI

eREGISTRATURĂ

 

 

DE CE APLICAȚIA eREGISTRATURĂ?

Registratura este un domeniu complex, de-a lungul timpului foarte multe aplicații încercând să digitalizeze această activitate.

Au luat astfel naștere mai multe proceduri de lucru care s-au îndepărtat ușor-ușor de forma reală a Registrului General de Intrare-Ieșire. În limbajul curent au apărut noțiuni de genul „Document de intrare” sau „Document de ieșire”. Chiar acești utilizatori ai platformelor de pe piață se întreabă: „Dar un referat de aprobare, unde-l încadrez? La intrare, sau la ieșire?”

Ne-am propus din start să avem o abordare corectă, complexă, care să rezolve cu adevărat circuitul documentelor în instituția publică.

Primul pas pe care l-am făcut a fost să identificăm câte registre sunt cerute de legislația în vigoare, și ce alte activități curente pot avea registre de gestiune. Astfel, am eliminat complet noțiunea „clonare registru” care nu face decât să complice viața utilizatorilor, fără să corespundă nevoilor reale ale acestora și cu o formă complet diferită de cea din legislația specifică.

Am elaborat o aplicație în strânsă legătură cu eMOL (o parte din registrele din Anexa nr. 1 a Codului administrativ fiind dezvoltate, automatizat, la etichetele cerute de lege).

Aplicația noastră va avea în faza finală aproximativ 40 de registre. În prima fază sunt disponibile următoarele registre:

 1. Registrul general de intrare-ieșire
 2. Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public
 3. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
 4. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
 5. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive
 6. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
 7. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative, precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
 8. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ
 9. Registrul pentru evidența ședințelor autorității deliberative
 10. Registrul pentru evidența proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative
 11. Registrul pentru evidența comunicării actelor autorităților publice locale
 12. Registrul pentru evidența publicării declarațiilor de căsătorie
 13. Registrul de intrare-ieșire pentru activitatea de stare civilă
 14. Registrul pentru evidența obligațiilor financiare rezultate din acorduri de cooperare/ înfrățire/ aderare
 15. Registrul pentru evidența sesizărilor/ cererilor pentru deschiderea procedurii succesorale
 16. Registrul pentru evidența certificatelor de urbanism
 17. Registrul pentru evidența autorizațiilor de construire/ desființare
 18. Registrul pentru evidența atestatelor de producător
 19. Registrul pentru evidența carnetelor de comercializare
 20. Registrul pentru evidența mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării
 21. Registrul pentru evidența contractelor de arendare

Aplicația vă oferă legături directe cu Monitorul Oficial Local, vă permite gestionarea documentelor prin gestionarea stării documentelor și vă oferă editor de text pentru a putea lucra direct în aplicație..

 

DE CE APLICAȚIA eREGISTRATURĂ DE LA BIG MEDIA? PENTRU CĂ:

a.       este singura aplicație care a dezvoltat registrele conform cerințelor legale;

b.       este un excelent instrument de lucru pentru circuitul documentelor la nivelul instituției (NU AVEM LIMITĂ PENTRU UTILIZATORI);

c.       are interfață grafică prietenoasă, intuitivă și foarte ușor de utilizat, compatibilizată cu mobilul și tableta, permite căutarea avansată, arată stadiul și starea documentelor aflate pe circuit în orice moment;

d.       stocarea documentelor se face în mediu dedicat și securizat;

e.       termenul de implementare este de doar câteva zile;

f.     beneficiați de un consultant dedicat, gata să vă îndrume pentru o experiență completă în utilizarea tuturor facilităților oferite de aplicație.

 

CÂT COSTĂ APLICAȚIA eREGISATRATURĂ?

Comune cu număr de locuitori între:

0 și 1.500
1.501 și 3.000
3.001 și 5.000
5.001 și 10.000
10.001 și 20.000
20.001 și 50.000
240 lei/ lună
250 lei/ lună
270 lei/ lună
300 lei/ lună
340 lei/ lună
390 lei/ lună

Orașe cu număr de locuitori între:

0 și 3.000
3.001 și 5.000
5.001 și 10.000
10.001 și 20.000
20.001 și 50.000
350 lei/ lună
410 lei/ lună
480 lei/ lună
560 lei/ lună
650 lei/ lună

Municipii cu număr de locuitori între:

0 și 20.000
20.001 și 50.000
50.001 și 100.000
100.001 și 200.000
200.001 și 400.000
peste 400.000
600 lei/ lună
690 lei/ lună
790 lei/ lună
900 lei/ lună
1.020 lei/ lună
1.150 lei/ lună

a.       Costuri de implementare – ZERO

b.       Costuri de instruire pentru utilizare: ZERO (instruirea se va face în municipiul reședință de județ, gratuit)

c.       Costuri de mentenanță – se plătesc lunar, în sistem de abonament: