PENTRU CE RĂSPUNDE PRIMARUL ÎN FAȚA LEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA MONITORULUI OFICIAL LOCAL?

Primarul în calitatea sa de ordonator principal de credite, este cel care trebuie să asigure condițiile necesare pentru aplicarea legii. Pe cale de consecință, primarul este primul care răspunde ca, de la 01 ianuarie, comuna, orașul, municipiul sau sectorul pe care îl păstorește să aibă Monitorul Oficial Local în format electronic funcțional. De altfel, în Anexa 1 la Codul administrativ, la art. 1 i) (5) se precizează: „Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (4), ordonatorii principali de credite transmit ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice linkul respectiv, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri”, lucru care nu lasă loc de-ntors cu privire la responsabilitatea primarului.

Totuși, există o nuanță importantă privind răspunderea primarului, mai ales că în Codul Administrativ este prevăzut expres un funcționar public care răspunde de conformitatea Monitorului Oficial Local în format electronic cu prevederile legii și anume secretarul general al unității administrativ-teritoriale – dar, despre răspunderea secretarului general vom discuta în materialul de mâine. Nuanța de care vorbim se referă la faptul că răspunderea primarului se oprește la asigurarea condițiilor necesare existenței și funcționării Monitorului Oficial Local. Așadar, ce trebuie să facă primarul pentru a nu încălca legea?
Două lucruri simple:

  1. Să asigure – prin contract cu o firmă specializată sau prin resurse I.T. proprii – implementarea aplicației Monitorul Oficial Local;
  2. Să respecte prevederile Articolului 3 (1) din Anexa 1 la Codul administrativ: „În structura funcțională a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autorității executive.”.

Și cu asta, basta, primarul își îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile cerute de lege cu privire la Monitorul Oficial Local în format electronic. Ce se întâmplă dacă nu face cele două lucruri expuse mai sus, aflăm dintr-un alt episod al celor 8 întrebări și răspunsuri esențiale despre Monitorul Oficial Local. (Mircea MATEI

Mâine: CARE ESTE RĂSPUNDEREA SECRETARULUI GENERAL ÎN FAȚA LEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA MONITORULUI OFICIAL LOCAL?