LA 31 IANUARIE TREBUIE ÎNDEPLINITĂ O CERINȚĂ IMPORTANTĂ A LEGII. CARE ESTE ACEEA?

La Articolul 1 din Anexa 1 la Codul administrativ există câteva prevederi deosebit de importante. Haideți să vedem care sunt acelea: „(4) Pe pagina de internet a ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice se include o etichetă „Monitorul Oficial Local“ în care se vor introduce linkurile către fiecare etichetă a fiecărei pagini de internet „Monitorul Oficial Local“ a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale; (5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (4), ordonatorii principali de credite transmit ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice linkul respectiv, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri; (6) Orice modificare a linkului transmis conform alin. (5) se comunică, în termen de 15 zile de la realizarea acesteia, ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, care actualizează, în termen de 10 zile de la primire, pe pagina de internet a ministerului linkul transmis.”.

În traducere liberă, până la 31 ianuarie 2020, fiecare comună, oraș, municipiu sau sector al Bucureștiului trebuie să transmită către Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației linkul către Monitorul Oficial Local în format electronic. Așadar, data de 31 ianuarie 2020 va fi turnesolul aplicării legii în teritoriu – atunci se va vedea simplu și repede care U.A.T. a respectat legea și care nu! Mai mult, va fi ușor pentru ministerul administrației să vadă și cum a fost respectată legea. Pentru că numai mâine nu-i poimâine, cum ar zice românul, vă întreb: dumneavoastră sunteți pregătiți? Aveți linkul care va fi transmis MLPDA? Și, atunci când va da ministrul click pe linkul respectiv, aplicația dumneavoastră chiar va funcționa în parametrii prevăzuți de lege? Și, dacă lucrurile nu vor sta tocmai așa cum zice Anexa 1 (și sunt absolut convins că așa se va și întâmpla în 90% dintre cazuri – o să vă explic de ce într-o postare ulterioară), cine credeți că va răspunde: IT-istul dumneavoastră, firma care v-a implementat aplicația sau dumneavoastră? Sunt tare curios dacă, în contractul de achiziție a aplicației Monitorul Oficial Local (în cazul în care implementarea acestuia este externalizată), ați prevăzut o clauză explicită de genul „Prestatorul garantează Achizitorului că aplicația corespunde complet cu prevederile legale din Anexa 1 la Codul Administrativ”. Mai aveți timp, puțin, ce-i drept, să acționați și să cereți furnizorului aplicației, oricare ar fi acesta, să-și asume răspunderea pentru conformitatea cu legea! Dacă nu, fără supărare, sunteți buni de plată! (Mircea MATEI)

Ne apropiem, articol cu articol, de întrebările-cheie, la care se cuvine să răspundem mai pe larg, în materialul de mâine: CARE ESTE PRINCIPIUL CARE STĂ LA BAZA MONITORULUI OFICIAL LOCAL ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI CE SE VREA DE LA IMPLEMENTAREA ACESTUIA? Adică, de este Monitorul Oficial Local în format electronic începutul unei autentice revoluții în administrație, mereu întârziată până acum dar care nu mai poate fi amânată