DE LA HÂRTIE, DOSARE, XEROX..., LA DIGITALIZAREA COMPLETĂ!

 • Aplicația nu clonează registre, ci le dezvoltă conform prevederilor legale.
 • În Registrul general nu folosim număr de intrare/ ieșire ci număr unic de înregistrare (NUI), la care se setează atât emitentul cât și funcționarul/ compartimentul care răspunde de soluționarea petiției;
 • Sunt deja dezvoltate 21 de Registre interne, corelate cu Registrul general, printre care și Registrul privind evidența autorizațiilor de construire/ desființare, un concept unic, dezvoltat împreună cu Consiliul Director al CPSGCoR;
 • Atât în Registratură cât și în eMOL există șabloane care standardizează forma actelor administrative;
 • Aplicația gestionează profilul utilizatorilor, inclusiv accesul securizat DOAR LA FUNCȚIILE UNDE ARE DREPT DE ACCES FIECARE.

Principalele funcționalități:

Registrul general de intrare-ieșire:

 • înregistrează automat documentele;
 • asigură instrumente pentru gestionarea circuitului de rezolvare;
 • are implementat circuitul petițiilor;
 • permite evidența registrelor folosite la nivelul instituției;
 • transmite automat numărul de înregistrare spre documentele necesare în circuitul de emitere/ adoptare a actelor administrative;
 • utilizatorii pot avea drepturi particularizate în funcție de nevoile instituției.

Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public

 • permite înregistrarea cererilor;
 • dispune de instrumente pentru monitorizarea termenelor de răspuns;
 • permite generarea și transmiterea răspunsului din aplicație;
 • utilizatorii pot avea drepturi de utilizare particularizare în funcție de nevoile instituției.

Celelalte registre dispun și ele, fiecare, de funcționalitățile cerute de legea în baza cărora au fost construite. Registrele sunt interconectate între ele și cu eMOL; mai mult, sunt construite astfel încât să se interconecteze și cu viitoarele registre electronice necesare administrației publice locale (lucrăm la dezvoltarea ulterioară, până la cele 35 de registre pe care le-am identificat).

Lista registrelor care compun aplicația de Registratură electronică:

 1. Registrul general de intrare-ieșire;
 2. Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
 3. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
 4. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
 5. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive
 6. Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
 7. Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
 8. Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive
 9. Registrul pentru evidența ședințelor autorității deliberative
 10. Registrul pentru evidența proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative
 11. Registrul pentru evidența comunicării actelor autorităților publice locale
 12. Registrul pentru evidența publicării declarațiilor de căsătorie
 13. Registrul de intrare-ieșire pentru activitatea de stare civilă
 14. Registrul pentru evidența obligațiilor financiare rezultate din acorduri de cooperare/ înfrățire/ aderare
 15. Registrul pentru evidența sesizărilor/ cererilor pentru deschiderea procedurii succesorale
 16. Registrul pentru evidența certificatelor de urbanism
 17. Registrul pentru evidența autorizațiilor de construire/ desființare (în dezvoltare)
 18. Registrul pentru evidența atestatelor de producător
 19. Registrul pentru evidența carnetelor de comercializare
 20. Registrul pentru evidența mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ înregistrării (în dezvoltare)
 21. Registrul pentru evidența contractelor de arendare

Aplicația permite un NUMĂR NELIMITAT DE UTILIZATORI;
Interfață prietenoasă, care permite utilizarea intuitivă.