Date personale

Stimați clienți,

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

Vă rugăm să citiți acest mesaj până la final pentru a putea lua acum o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările viitoare dintre compania Big Media Relații Publice și dumneavoastră. GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Compania Big Media Relații Publice cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți, utilizatori ai website-ului www.big-media.ro).

Care sunt prevederile principale ale regulamentului?

a.      dreptul de a fi uitat – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare). De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

b.      dreptul la portabilitatea datelor – există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru transmiterea de date la un alt operator;

c.      prevederi specifice referitoare la minori – compania Big Media Relații Publice nu urmărește în activitățile sale prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.

Scopul pentru care colectam si prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal

a.      efectuarea serviciilor pe care dumneavoastră le achiziționați: utilizarea diverselor soluții software;

b.      servicii de marketing direct (prin intermediul poștei electronice) și publicitate;

c.      informarea dumneavoastră privind statusul comenzilor/ facturilor/ mentenanței de produs efectuate (prin e-mail, fax, direct prin siteul www.big-media.ro);

d.      informarea privind situația contului înregistrat pe baza e-mailului dumneavoastră pe site-ul www.big-media.ro;

e.      activități de cercetare de piață și sondaje, alte activități de marketing precum: trimiterea de newslettere, oferte promoționale, informări despre introducerea sau îmbunătățirea anumitor servicii și/ sau alerte periodice prin folosirea poștei electronice (e-mail) și prin sms;

În plus, compania Big Media Relații Publice prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act de identitate, date bancare pentru facturare. Totodată, această Politica promovată de compania Big Media Relații Publice are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor.

 

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, compania Big Media Relații Publice poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

a.      autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ce drepturi aveți?

Începând cu data intrării în vigoare a noului regulament vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

a.      o dată pe an, să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

b.      să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;

c.      să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare);

d.      să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

 

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre Dacă doriți să aflați mai multe o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

Vă semnalăm și faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil. De asemenea, compania Big Media Relații Publice nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/ client care a furnizat explicit adresa sa de email poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că dvs. figurați în bazele de date ale compania Big Media Relații Publice, vă rugăm ca, în cazul în care nu mai doriți să primiți mesaje de la noi, să vă dezabonați accesând următorul buton.

DEZABONARE BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE

 

După dezabonare, datele dumneavoastră personale vor fi șterse definitiv din bazele de date ale compania Big Media Relații Publice.