Date personale

POLITICA DE PRELUCRAREA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Actualizată la data de 22.03.2021

 

Acest site este  deținut de către societatea BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE cu sediul in Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 25C, județul Prahova, cod poștal 100010, office@big-media.ro.

 

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității vă explică ce date cu caracter personal colectează BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE de la clienții săi, prin intermediul colaborării  noastre cu dumneavoastră (produsele și serviciile noastre), precum și modul în care utilizăm datele respective, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului  European.

 

TIPURI DE DATE CU  CARACTER PERSONAL

 

Pentru a putea colabora, prelucrăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală, CNP, seria și numărul actului de identitate, date bancare,etc).

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal anterior detaliate este:

Ø  organizarea și furnizarea serviciilor BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE și solicitate de dvs. în calitate de client: accesul și operarea aplicațiilor pe care vi le punem la dispoziție; arhivarea datelor furnizate pentru operarea aplicațiilor, emiterea certificatelor de formare profesională pentru trainingurile de instruire privind utilizarea aplicațiilor; 

Ø  transmiterea de informări comerciale, newslettere și oferte personalizate;

Ø  asigurarea arhivării documentelor financiar-contabile, conform reglementărilor legale din domeniu;

 

Datele prelucrate nu sunt transferate în U.E. sau în afara U.E.

Datele sunt prelucrate doar în perioada de timp în care beneficiați de serviciile noastre și sunt arhivate pe perioada de timp reglementată de lege.

Lipsa consimțământului dvs. de prelucrare a datelor personale anterior menționate, manifestată prin refuzul de a ne furniza accesul la aceste date, așa cum sunt ele detaliate în conținutul formularelor de lucru, determină imposibilitatea furnizării sau îndeplinirii serviciilor și activităților asumate sau pentru care suntem desemnați legal ca și operator juridic.

De asemenea, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-ului ori a aplicațiilor și despre interacțiunea dumneavoastră cu acestea.

Pentru datele furnizate voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email, CNP), adică cele pe care le trimiteți prin formularul comandă/formularul înscriere, temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). Folosim datele transmise de dumneavoastră și pentru a putea emite factura fiscală.

Vom păstra informațiile cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare îndeplinirii scopurilor, conform cerințelor legale.

 

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE nu comercializează, nu transferă, nu dezvaluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legatură cu activitatea sa. Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE, poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal  altor entități, respectiv:

Ø  furnizorilor de servicii IT ce asistă BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE pentru dezvoltarea, funcționarea și întreținerea aplicațiilor și a site-ului web;

Ø  angajatii și/sau colaboratorii contractuali ai BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE;  

Ø  Comisiilor de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANFP, Agenției Naționale pentru Calificări precum și a altor entități publice care au prin lege acces la datele participanților la programele de formare profesională autorizate.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice locale/centrale, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredintate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 

DREPTURILE CLIENȚILOR ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

 

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

1.Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dvs. cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dvs. cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care sunt gestionate și protejate datele.

 

2.Dreptul de a vă rectifica informațiile cu caracter personal.

Dacă constatați că informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. nu sunt corecte, puteți solicita – și chiar vă rugăm să faceți asta – actualizarea sau corectarea acestor informații.

 

3. Dreptul de stergere (dreptul de ”a fi uitat”)

Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE va evalua îndeplinirea cererii dvs., însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dvs. de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, vom îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.

 

4. Dreptul la restricționarea  prelucrării

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare.

 

5.Dreptul de a depune o plângere

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

6.Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate

Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

 

7.Dreptul la portabilitatea datelor

Se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și înregistrată, la sediul operatorului juridic, menționată în partea introductivă.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Str. Olari nr. 32, sector 2 București Telefon: (021).252.58.88 Fax: (021).252.57.57

Web: http://www.dataprotection.ro.

 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure protecția, confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.

Cu toate acestea, trebuie să știți că în procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, transmiterea acestora prin intermediul internetului nu este complet sigură. Din acest motiv, orice transmitere de date prin intermediul internetului este pe propriul dvs. risc. Odată ce am primit datele dumneavoastră personale, vom utiliza proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații.

INFORMAȚII DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarea adresa de contact:

BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE

Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 25C, județul Prahova, cod poștal 100010

Adresele de e-mail, ambele obligatoriu de folosit simultan la orice sesizare: TO: office@big-media.ro;

 

Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de către BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE, conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a modifica/actualiza prezenta Politică de prelucrare a datelor, atunci când considerăm oportun sau când cadrul legislativ ne impune, în orice moment.

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați cu privire la datele dvs. cu caracter personal și pentru că ați alocat o parte din timpul dvs. citirii notificării noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Echipa BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE

Acest document nu poate fi  utilizat, copiat sau reprodus fără acordul expres al BIG MEDIA RELAȚII PUBLICE