CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ, LA 01 IANUARIE 2020, MONITORUL OFICIAL LOCAL NU EXISTĂ SAU NU ESTE CONFORM CU LEGEA?

CINE ȘI CUM RĂSPUNDE?

A doua parte – SECRETARUL GENERAL

Faptul că în textul legii nu sunt prevăzute sancțiuni materiale sau penale, a condus la o anumită lejeritate în abordarea Monitorului Oficial Local în format electronic: „Și dacă nu-l fac, ce se întâmplă? Nimic!” sau „Să fie acolo ceva, pun niște scanuri după hotărâri și văd eu mai târziu…!”. ATENȚIE! ESTE TOTAL GREȘIT! RĂSPUNDEREA EXISTĂ ȘI ESTE SUFICIENT DE SEVERĂ!

Răspunderea primarului am văzut-o. Acum să vedem care este și răspunderea secretarului general al U.A.T.. În cazul în care primarul nu asigură mijloacele necesare înființării și funcționării Monitorului Oficial Local, chiar dacă pare că secretarul general nu are absolut nicio treabă, este bine ca acesta să ceară, în scris, primarului, respectarea legii. Asta deoarece, prin Codul administrativ, secretarul general răspunde de aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor iar acelea care au caracter normativ nu pot deveni obligatorii în absența etapei de aducere la cunoștința publică. Practic, prin faptul că Monitorul Oficial Local nu există, secretarul general este împiedicat să-și exercite atribuțiile iar în cazul în care acceptă situația fără să facă nimic, poate să intre sub incidența complicității la abuzul în serviciu săvârșit de către primar. Acesta este un caz mai mult ipotetic, dat fiind faptul că nu văd primar care să nu asigure condițiile materiale pentru organizarea și funcționarea Monitorului Oficial Local în format electronic.

Bun, primarul asigură cele de trebuință și pe siteul U.A.T. apare eticheta cerută de Anexa 1 la Codul administrativ. De aici încolo, răspunderea aparține în exclusivitate secretarului general. Răspundere pentru ce? Pentru conformitatea aplicației respective cu prevederile legii – Articolul 3 (1): „În structura funcțională a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autorității executive. Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și persoanele desemnate de autoritatea executivă au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local.”. Așadar, legiuitorul nu a lăsat la voia întâmplării forma și conținutul Monitorului Oficial Local în format electronic ci a stabilit lucruri foarte precise precum și responsabilități la fel de precise, cea mai importantă fiind cea a secretarului general. Nerespectarea conformității poate atrage răspunderea materială sau chiar penală, fiind sub incidența abuzului în serviciu: CODUL PENAL – CAPITOLUL II – Infracțiuni de serviciu – Art. 298 – Neglijența în serviciu: „Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.”. La fel cum am mai precizat, mi-este greu să cred că vreun secretar general ar putea primi închisoare pentru nerespectarea conformității (și chiar nu cred că ar fi în regulă așa ceva) dar o amendă penală este cât se poate de plauzibilă! Prin urmare, oameni buni, nu vă jucați cu legea și căutați să vă asigurați că Monitorul Oficial Local în format electronic respectă legea în forma și conținutul ei – la urma urmei nu este ceva din cale afară de complicat, Anexa 1 fiind foarte clară și detaliată! (Mircea MATEI)

Mâine: LA 31 IANUARIE TREBUIE ÎNDEPLINITĂ O CERINȚĂ IMPORTANTĂ A LEGII. CARE ESTE ACEEA?