LA 31 IANUARIE TREBUIE ÎNDEPLINITĂ O CERINȚĂ IMPORTANTĂ A LEGII. CARE ESTE ACEEA?

La Articolul 1 din Anexa 1 la Codul administrativ există câteva prevederi deosebit de importante. Haideți să vedem care sunt acelea: „(4) Pe pagina de internet a ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice se include o etichetă „Monitorul Oficial Local“ în care se vor introduce linkurile către fiecare etichetă a fiecărei pagini de internet „Monitorul Oficial Local“ a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale;

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ, LA 01 IANUARIE 2020, MONITORUL OFICIAL LOCAL NU EXISTĂ SAU NU ESTE CONFORM CU LEGEA? CINE ȘI CUM RĂSPUNDE? (partea a doua)

Răspunderea primarului am văzut-o. Acum să vedem care este și răspunderea secretarului general al U.A.T.. În cazul în care primarul nu asigură mijloacele necesare înființării și funcționării Monitorului Oficial Local, chiar dacă pare că secretarul general nu are absolut nicio treabă, este bine ca acesta să ceară, în scris, primarului, respectarea legii.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ, LA 01 IANUARIE 2020, MONITORUL OFICIAL LOCAL NU EXISTĂ SAU NU ESTE CONFORM CU LEGEA? CINE ȘI CUM RĂSPUNDE?

Faptul că în textul legii nu sunt prevăzute sancțiuni materiale sau penale, a condus la o anumită lejeritate în abordarea Monitorului Oficial Local în format electronic: „Și dacă nu-l fac, ce se întâmplă? Nimic!” sau „Să fie acolo ceva, pun niște scanuri după hotărâri și văd eu mai târziu…!”. ATENȚIE! ESTE TOTAL GREȘIT! RĂSPUNDEREA EXISTĂ ȘI ESTE SUFICIENT DE SEVERĂ!

CARE ESTE RĂSPUNDEREA SECRETARULUI GENERAL ÎN FAȚA LEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA MONITORULUI OFICIAL LOCAL?

Secretarului general al unității administrativ-teritoriale, legea i-a rezervat un rol absolut special (și o răspundere pe măsură) privind Monitorul Oficial Local! Dacă primarul are „doar” obligația să asigure resursele necesare funcționării aplicației electronice, ei bine, secretarul general este cel însărcinat cu respectarea conformității, lucru departe de a fi așa de simplu cum pare!

PENTRU CE RĂSPUNDE PRIMARUL ÎN FAȚA LEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA MONITORULUI OFICIAL LOCAL?

Primarul în calitatea sa de ordonator principal de credite, este cel care trebuie să asigure condițiile necesare pentru aplicarea legii. Pe cale de consecință, primarul este primul care răspunde ca, de la 01 ianuarie, comuna, orașul, municipiul sau sectorul pe care îl păstorește să aibă Monitorul Oficial Local în format electronic funcțional.

RISCURI PENALE PENTRU IGNORAREA LEGII?!

Am auzit destui primari care se întrebau la ce bun Monitorul Oficial Local. Nu este locul și nici timpul pentru o discuție despre transparență ca și temelie a democrației. Mă voi rezuma strict la lege și la niște aspecte la care, sunt convins, prea puțini dintre primari, cei răspunzători direct de aplicarea legii, s-au gândit! Mărturisesc că aceste chestiuni nu-mi aparțin ci sunt rodul unor discuții cu cineva mai avizat și mai informat decât mine în probleme juridice. Mi s-au părut importante și consider că trebuie știute!