CARE ESTE RĂSPUNDEREA SECRETARULUI GENERAL ÎN FAȚA LEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA MONITORULUI OFICIAL LOCAL?

         Secretarului general al unității administrativ-teritoriale, legea i-a rezervat un rol absolut special (și o răspundere pe măsură) privind Monitorul Oficial Local! Dacă primarul are „doar” obligația să asigure resursele necesare funcționării aplicației electronice, ei bine, secretarul general este cel însărcinat cu respectarea conformității, lucru departe de a fi așa de simplu cum pare!

Haideți să cităm din Anexa 1 la Codul administrativ, Articolul 3 (1): „(…) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și persoanele desemnate de autoritatea executivă au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local.”. Care sunt acele prevederi legale cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local?  Păi toate prevederile tehnice din Anexa 1! Secretarul general răspunde dacă eticheta de bază nu este amplasată la locul ei, dacă sub-etichetele sunt (sau nu!) exact cum prevede legea, dacă registrele sunt sau nu sunt funcționale… Și tot secretarul-general trebuie să se asigure și că este respectat, de exemplu, Articolul 2: „(1) Actele administrative, precum și orice alte documente prevăzute la art. 1 alin. (2) se redactează și se publică cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile legislației privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. (2) Toate datele din Monitorul Oficial Local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice. (3) Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local respectă prevederile legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.”. Sau Articolul 5 (2): „(2) Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf“ editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.”.

Acum vi se mai pare simplu?! Mai pare așa, o joacă, gen punem noi ceva acolo și ne facem că am făcut? Personal, dacă aș fi în locul secretarului-general, aș trata cu foarte mare atenție această responsabilitate, în nici un caz cu superficialitate! Aș merge la primar și m-aș asigura că am toate resursele necesare pentru aplicarea unei legi deloc simplă și de care, iată, eu răspund! Adică:

  1. o APLICAȚIE care chiar să facă TOT ce spune legea și EXACT cum spune legea;
  2. cel puțin o persoană (în compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative) capabilă să înțeleagă ce este aia tehnică legislativă, proprietatea termenilor, codificare standardizată … (Mircea MATEI)

Mâine: CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ, LA 01 IANUARIE 2020, MONITORUL OFICIAL LOCAL NU EXISTĂ SAU NU ESTE CONFORM CU LEGEA? CINE ȘI CUM RĂSPUNDE?